Vám nabízí provedení prací a služeb:

 

 • SILNOPROUD
  • kompletní vnitřní rozvody
  • montáž interiérového osvětlení
  • průmyslové rozvody
  • kabelové rozvody NN
  • venkovní osvětlení
  • uzemnění a hromosvody
  • el. topení včetně dodávky těles a kotlů
  • dodávky rozvaděčů
  • divadelní rozvody

   

 • SLABOPROUD
  • telefonní rozvody
  • domácí telefony, zvonky
  • počítačové sítě
  • TV rozvody, dodávky antén a satelitních přijímačů

   

 • ZPRACOVÁNÍ
  • projektové dokumentace
  • výchozí a periodické revize

 

O.K. ELEKTRO, spol s r.o.
IČO: 45479828, DIČ: 293-45479828
Sídlo společnosti: 664 57 Měnín 259
Kancelář a sklad: Rokytova 28, 615 00 Brno
Telefon a fax: 05/4521 3785, mobil: 0602 526623

Email: info@okelektro.cz
http://www.okelektro.cz/